Słownik terminów crossfitowych

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
wachter
Zaawansowany użytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 27 wrz 2015, 10:22
Podziękował: 3 razy

Słownik terminów crossfitowych

Post autor: wachter » 03 lis 2015, 11:13

Dla mniej wtajemniczonych wyjaśnienie pojęć używanych przez trenerów.
3RFT – 3 rounds for time – 3 rundy na czas (można zastąpić każdą inną cyfrą).

Ab mat – poduszka, którą podkłada się pod lędźwia przy wykonywaniu brzuszków (sit-upów).

Air Squat – przysiad bez obciążenia zewnętrznego.

AMRAP – As Many Reps/Rounds as Possibile. Tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie zrobić w danym przedziale czasowym. Jeden ze stałych modułów treningowych używanych w crossficie. (zob. też EMOM, for time, tabata)

Back extension – prostowanie tułowia na ławce rzymskiej.

Back squat (BS) – przysiad ze sztangą na barkach (za głową).

Ball slams – rzut piłką o ziemię znad głowy.

Bar – sztanga lub drążek poprzeczny (do podciągania się).

Bar muscle up (BMU) – wspieranie ciągiem / wejście siłowe na drążku.

Barbell – sztanga.

Bench Press (BP) – wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej.

Benchmark – WOD sprawdzający sprawność. Jego wykonanie umożliwia porównanie się z innymi zawodnikami z całego świata. Składa się z góry ustalonego zestawu ćwiczeń, odgórnie ustalonego. Benchmarki posiadają żeńskie imiona (Fran, Barbara, Helen) lub nazywane są na cześć bohaterów wojennych (DT, Jake).

Box Jumps – wskoki na skrzynie (lub podwyższenie).

Bumper – obciążenie/talerz/ciężar zakładany na sztangę. Wykonany najczęściej ze stali i gumy. Taki rodzaj tworzywa umożliwia bezpieczne zrzucenie ciężaru na ziemię, np. znad głowy.

Burpee – padnij-powstań. Kucamy, wyrzucamy nogi do tyłu, wykonujemy pompkę, podciągamy obydwie nogi pod klatkę, wstajemy i odrywamy się od ziemi klaszcząc dłońmi nad głową. Jedno z najbardziej znienawidzonych ćwiczeń przez wszystkich crossfitowców ze względu na jego intensywność i nagłą zmianę ustawienia ciała.

Butterfly pull-up – podciągnięcie z wykorzystaniem pędu całego ciała. Płynne, ciągłe przechodzenie od ugiętych ramion po całkowicie wyprostowane bez zatrzymywania się w żadnym punkcie. Umożliwia bardzo szybkie wykonanie serii podciągnięć.

Chest to bar (C2B) – podciąganie na drążku z dotknięciem drążka klatką piersiową. Bardziej zaawansowana technika podciągania wymagająca większej siły ze względu na konieczność wyniesienia ciała wyżej ponad drążek.

Clean & Jerk (C&J) – zarzut z podrzutem (technika zaczerpnięta z dwuboju olimpijskiego). Sztanga z podłogi poprzez mocne szarpnięcie ląduje na ramionach skąd zawodnik wyrzuca ją nad głowę.

Clean (CLN) – zarzut sztangi na ramiona (pierwsza część techniki C&J).

Deadlift (DL) – martwy ciąg.

Dips – pompki na poręczach (pompki szwedzkie).

Double Unders (DU) – podwójne skoki na skakance (podczas jednego skoku skakanka dwa razy przelatuje pod nogami).

EMOM – Every Minute On the Minute. W przeciągu jednej minuty zawodnik musi wykonać określone zadanie ruchowe w danej liczbie powtórzeń. Czas który pozostał do pełnej minuty, może wykorzystać jako odpoczynek. Z początkiem kolejnej minuty powtarza to samo zadanie. Przy powyższym skrócie znajduje się zawsze czas, jaki trwać ma trening, np. EMOM 10′ pull-ups x 6 – przez 10 minut, co minutę, należy wykonać 6 podciągnięć. Jeden ze stałych modułów treningowych używanych w crossficie. (zob. też AMRAP, for time, tabata)

For Time – określone zadanie należy wykoanć w jak najkrótszym czasie. Jeden ze stałych modułów treningowych używanych w crossficie. (zob. też AMRAP, EMOM, tabata)

Front squat (FS) – przysiad ze sztangą opartej na ramioanch na poziomie klatki piersiowej.

GHD – Glute Ham Developer – przyrząd do wykonywania brzuszków oraz wyprostów tułowia.

Glute-Ham Sit-ups – brzuszki na maszynie GHD.

Goblet squat – przysiad z obciążeniem trzymanym oburącz na wysokości mostka. Najczęściej wykonywany z kettlem.

Gymnastic – ćwiczenia gimnastyczne. Często pojawiają się na początku treningu przed częścią wytrzymałościową jako moduł doskonalący dany ruch lub jako moduł zwiększający siłę.

Hand stand push up (HSPU) – pompki w staniu na rękach.

Handstand – stanie na rękach.

Handstand walk – chodzenie na rękach.

Hang Clean – zarzut sztangi z pozycji zwisu. Sztanga nie znajduje się na ziemi (por. z Clean), ale trzymana jest przez zawodnika na wysokości bioder, ud lub nieco ponad kolanami.

Hang Snatch – rwanie sztangi z pozycji zwisu. Sztanga nie znajduje się na ziemi (por. z Snatch), ale trzymana jest przez zawodnika na wysokości bioder, ud lub nieco ponad kolanami.

Hang squat (HSQ) (Clean or Snatch) – zarzut lub rwanie na przysiad z pozycji zwisu (patrz wyżej). Zawodnik ma wykonać przysiad ze sztangą, mając dowolność w jaki sposób umieści sztangę na swoim ciele (por. Front squat i Back squat).

Heat – każdy WOD wykonywany na zawodach może być podzielony na części – „Heat 1″, „Heat 2″ itd. Jest to podział na grupy zawodników podczas tego samego WOD. Jeśli w boxie znajduje się tylko 5 wioseł, a WOD opiera się tylko na wiosłowaniu, 10-osobowa grupa zostanie podzielona na „Heat 1″ i „Heat 2″.

Hip Extension – wyprost w stawie biodrowym na maszynie GHD lub z pozycji leżącej na plecach z ugiętymi kolanami ze sztangą znajdującą się na biodrach.

Jerk – podrzut sztangi nad głowę. (por. z Clean and Jerk)

Jump Rope – skakanka.

K2E (KTE)- knees to elbows – ćwiczenie wykonywane w zwisie na drążku polegające na wykorzystaniu siły mięśni brzucha do przyciągnięcia kolan do łokci.

KB swing (American) – kettlebell swing – wymach odważnika kulowego trzymanego oburącz z pomiędzy kolan nad głowę.

KB swing (Russian) – wymach odważnika kulowego trzymanego oburącz z pomiędzy kolan na mniej więcej poziom oczu.

Kettlebell (KB) – odważnik kulowy, „czajnik”.

Kipping pull-up – podciągnięcie z wyrzuceniem nóg do przodu i wykorzystaniem zamachu bioder. (por. Buterrfly pull-up)

L-sit – pozycja gimnastyczna wykonywana w zwisie na drążku lub w podporze o ziemię / poręcze. Polega na utrzymaniu ciała w pozycji przypominającej literę „L” – tułów prosty, a biodra razem z nogami ugięte pod kątem 90 stopni.

Lunges – wykroki.

Medicine Ball – piłka lekarska.

Medicine Ball Clean – zarzut wykonany z piłką lekarską (por. Clean wykonywany ze sztangą). Jedno z 9 podstawowych ćwiczeń crossfitowych (foundational movements).

MetCon – Metabolic conditioning – główna część treningu crossfitowego polegająca na wykonywaniu danego zestawu ćwiczeń na czas lub na największą możliwą liczbę powtórzeń z zachowaniem maksymalnie wysokiej intensywności.

Mobility – zwiększanie mobliności, ruchomości w stawach, rozciąganie, podstawowe techniki masażu, radzenia sobie z bólami i dolegliwościami.

Muscle ups (MU) – wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych.

No rep – niezaliczone powtórzenie w wykonywanym ćwiczeniu podczas WOD-u. Najczęstszym powodem wykonania no repa jest niespełnienie standardów danego ruchu, np. nie zejście biodrami poniżej linii kolan w przysiadzie lub nie dorzucenie piłki do celu w wall ball shot.

OHS – Over Head Squat – przysiad ze sztangą trzymana nad głową.

Over box jump – przeskoki przez skrzynie. Od zwykłych skoków (box jump) różnią się tym, że zawodnik po wykonaniu skoku musi wylądować po drugiej stronie skrzyni, a nie, jak w wersji standardowej, zeskoczyć na to samo miejsce.

Parallel dip – pompka szwedzka na poręczach.

Power Clean – zarzut sztangi bez wykonania przysiadu (zawodnik schodzi jedynie do płytkiego przysiadu lub delikatnie ugina nogi po wykonaniu zarzutu sztangi na ramiona)

Power snatch (PSN) – podobnie jak Power Clean, Power Snatch polega na wykonaniu rwania (wyniesienia sztangi nad głowę) bez wykonania przysiadu, zaledwie z delikatnym ugięciem nóg.

Personal record (PR) – osobisty rekord. Napęd motywacyjny każdego zawodnika. Każdy prowadzi spis własnych rekordów, czyli przykładowo 1RM (jedno powtórzenie na maksymalnym ciężarze) w martwym ciągu, siadzie ze sztangą na karku czy w ilości wykonanych double unders bez potknięcia się (unbroken).

Prowler – sanie do przepychania. Często dokładane są do nich ciężkie worki lub sanie posiadają specjalne drążki na dokładanie obciążenia.

Pull-ups (PU) – podciąganie na drążku.

Push Jerk – wyrzucenie sztangi nad głowę z wejściem pod sztangę (zawodnik ugina nogi przed wyrzuceniem sztangi w celu nabrania rozpędu oraz po wyrzuceniu sztangi w celu ułatwienia sobie ruchu).

Push Press – wyciśnięcie sztangi nad głową z użyciem nóg (zawodnik ugina nogi przed wyrzuceniem sztangi w celu nabrania rozpędu i wykorzystania siły dolnej części ciała)

Push ups (PU) – pompki klasyczne

Pushup HR – pushup hand release – pompka z oderwaniem rąk od ziemi (zawodnik musi dotknąć klatką piersiową i biodrami ziemi, po czym unieść ręce nad podłogę, by zaliczyć jedno powtórzenie).

Rack – klatka do ćwiczeń zawierająca drążki do podciągnięć, tarcze do rzutów piłką lekarską, haki do zawieszania sztangi itp. Obowiązkowy element wyposażenia każdego boxa.

Rep – Repetition – powtórzenie, jeden prawidłowo wykonany ruch.

Rest – odpoczynek. Czasami w treningu między rundami może być zalecony odpoczynek np. dwuminutowy.

Ring Dips – pompki na kółkach gimnastycznych.

Rings – kółka gimnastyczne.

Rope Climb – wspinanie się po linie.

Rope jump – skakanka.

Row – wiosłowanie.

Run – bieganie.

Rx – pochodzi od łacińskiego słowa „recipere”, czyli „weź”, używanego w aptekarstwie. Jest też skrótem od słowa „recepta”, czyli tego co mamy zalecone. I tak, w odniesieniu do WOD, „Rx” oznacza oryginalne obciążenie, zapisane w WOD, bez skalowania (bez zmniejszania ilości powtórzeń, rund czy ciężaru). Jeśli ktoś was zapyta, czy robiliście WOD „Rx”, będzie pytał o to, czy robiliście go z zalecanym obciążeniem, czy może je zmniejszyliście.

Rx’d – As prescribed – WOD wykonany według zaleceń, bez żadnego skalowania (patrz wyżej).

SDLHP – Sumo Deadlift High Pull -uniesienie sztangi z ziemi (lub kettla, czyli odważnika kulowego) trzymanej wąsko do wysokości brody/mostka w pozycji jak do martwego ciągu, ale z szerzej rozstawionymi nogami. Łokcie ustawione są powyżej dłoni.

Set – jedna seria danego ćwiczenia lub zestawu ćwiczeń.

Shoulder press / Push Press / Push Jerk – wyciskanie sztangi opartej na mostku w pozycji stojącej.

Shoulder to overhead – sztanga ma się znaleźć nad głową. Od zawodnika zależy jakiej techniki użyje (patrz wyżej).

Sit-ups – brzuszki.

Skalowanie – dostosowywanie obciążenia, liczby powtórzeń czy nawet zmiana danego ćwiczenia do poziomu odpowiedniego dla zawodnika. Skalowanie nie jest niczym wstydliwym. Umożliwia wykonanie treningu na odpowiednio wysokiej intensywności. Osoby, które są słabsze pod względem siły mogą utknąć w trakcie treningu, np. podczas wykonywania martwego ciągu na obciążeniu 180 kg. W takiej sytuacji nie wykonują one treningu w odpowiedni sposób, czyli na bardzo wysokiej intensywności. Zmniejszenie ciężaru do 120 kg umożliwi im utrzymanie szybszego tempa. Skalowanie jest też ważne ze względów bezpieczeństwa – zawodnik może jeszcze nie być gotowy do wykonania danego ćwiczenia (częsty problem z muscle up lub double unders). Jeśli ktoś was pyta czy skalowaliście, to pyta czy zmniejszyliście obciążenie czy robiliście Rx.

Slam ball – piłka wypełniona piaskiem do uderzeń o ziemię.

Snatch – rwanie sztangi. Element dwuboju olimpijskiego (zob. Clean).

Squat Clean (SC) – zarzut sztangi z wykonaniem pełnego siadu.

Streching – rozciąganie.

Strict pullup – podciągnięcie siłowe wykonane bez bujania się, bez dynamicznego wypychania bioder lub nóg. Zawodnik używa wyłącznie siły tułowia i ramion.

T2B (TTB) – toes to bar – ćwiczenie wykonywane w zwisie na drążku. Polega na wybiciu nóg do góry poprzez wykorzystanie wytworzonego pędu oraz siły mięśni brzuchu tak, by palce obu stóp dotknęły drążka.

Tabata – zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w następującym schemacie: 8 rund po 20 sekund pracy i 10 sekund odpoczynku (łącznie 4 minuty). Tabata ma być wykonywana na jak najwyższej intensywności.

TGU – Turkish get up – tureckie wstawanie. Złożone ćwiczenie z wykorzystaniem odważnika kulowego. Polega na przejściu z pozycji leżącej do stojącej z utrzymaniem kettla nad głową z wyprostowanym ramieniem w łokciu.

Thruster – jedno z najbardziej rozpoznawalnych ćwiczeń crossfitowych. Wymyślone przez samego Grega Glassmana – twórcy crossfitu. Polega na wykonaniu przysiadu ze sztangą opartą na mostku, a następnie wyprostowaniu się w biodrach i wyrzuceniu sztangi nad głowę.

Walking Lunges – wykroki chodzone.

Wall Climb – wejścia na ścianę. Z pozycji pompki (stopy przy ścianie) zawodnik zaczyna zbliżać się do ściany, wchodząc coraz wyżej nogami aż całkowicie wyprostuje się, a twarzą niemalże dotknie ściany.

Wall ball shot – wyrzut piłki lekarskiej do góry w kierunku określonego celu po wykonaniu przysiadu.

Weightlifting – podnoszenie ciężarów.

WOD – Workout of the day – trening dnia. Jednostka treningowa. Zawodnicy nigdy nie wiedzą, jaki trening czeka ich danego dnia. O „składzie” WOD-a dowiadują się oni w momencie, kiedy przychodzą do boxa.

Źródło: http://www.plant-punch.pl/blog/slownik- ... sfitowych/


Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Fitness”